Varför lämna ett löfte?

Change Day handlar om förändring. Något som både du och jag kan göra för att tillsammans skapa en bättre hälso- och sjukvård och omsorg. Detta initiativ finns för att visa att människor vill och kan vara med och förändra och förbättra. Vi vill ta vara på det engagemang som finns hos individer som vill göra sitt jobb bättre eller som vill motivera andra. Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något.

Att få känna sig delaktig i en positiv förändring direkt i sin egen vardag är stort. Och att dessutom få se sina egna idéer förverkligas är ännu större. Genom initiativet Change Day finns det nu möjlighet för dig att genomföra en förändring. Det kommer att bli tusentals små och stora förändringar som initieras och förverkligas. Kanske kommer vissa inte att märkas för allmänheten. Men tillsammans kan vi se till att svensk hälso- och sjukvård och omsorg tar steg mot att bli bäst i världen. 

 

”A bird doesn’t sing because it has an answer, it sings because it has a song”

/Maya Angelou

 

 

 

Exempel på löften:

 

Jag lovar att uppmuntra och motivera mina kollegor genom att själv vara ett gott exempel och våga diskutera det som inte fungerar på ett positivt och konstruktivt sätt.

 

Jag lovar att hjälpa en individ att uppnå sitt mål.

 

Jag lovar att ge blod två gånger om året.

 

Jag lovar att vara öppen och ärlig mot varje person jag möter.

 

Jag lovar som patient att alltid skicka tackkort till vårdpersonalen som hjälpt mig.

 

Jag lovar att jag ska bidra till att alla blir lika behandlade.

Hitta Change Day där ute