Löften

2016-03-03
0
Gilla
2015-10-21
2
Gilla
Namn: Margareta Albinsson
Titel: Utvecklingsstrateg
Organisation: Region Skåne
2015-06-05
13
Gilla
2015-06-04
2
Gilla
Namn: Anna Forsberg
Titel: Koordinator Idérådet
Organisation: Idérådet, SLL
2015-06-04
3
Gilla
Antal 2
Namn: Anna Forsberg
Titel: Koordinator Idérådet
Organisation: Idérådet SLL
2015-06-04
2
Gilla
Antal 2
Namn: henrik christensen
Titel: läkare
Organisation: 2912309412
2015-06-04
2
Gilla
Namn: Anna Friberg
Titel: enhetschef
Organisation: RCC Syd
2015-06-04
0
Gilla
Namn: Astrid Nordvall Persson
Titel: arbetsterapeut och rehabsamordnare
Organisation: Region Jönköpings län
2015-06-04
1
Gilla
2015-06-04
5
Gilla
Namn: Staffan Ahlkvist
Titel: Distriktsläkare
Organisation: VC Bagaregatan, Nyköping
2015-06-04
25
Gilla
Namn: Henrik Lehmann
Titel: Dr
Organisation: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
2015-06-04
26
Gilla
2015-06-04
1
Gilla
Namn: Rickard Wagman
Titel: Redovisningsekonom
Organisation: Södersjukhuset AB
2015-06-04
0
Gilla
Namn: Kalle Forsman
Titel: Psykiatri sjuksköterska
Organisation: Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, www.psykriks.se
2015-06-04
4
Gilla
2015-06-03
2
Gilla
2015-06-03
17
Gilla
Namn: Maria Bandh
Titel: Leg sjukgymnast
Organisation: Garnis Rehabcenter, Norrbottens läns landsting
2015-06-03
4
Gilla
Namn: Ida Kåhlin
Titel: Universitetslektor i arbetsterapi, 1e vice ordförande i förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Organisation: Linköpings universitet
2015-06-03
3
Gilla
Namn: Sara Hallander
Organisation: Stöd för evidensbaserad medicin, SLL
2015-06-03
15
Gilla
Namn: Anonym
2015-06-03
0
Gilla
2015-06-03
2
Gilla
Namn: Löfte lämnat på SLL Idérådets frukostseminarium
2015-06-03
5
Gilla
2015-06-03
10
Gilla
Namn: Staffan Pelling
Titel: Universitetsadjunkt
Organisation: Hälsouniversitetet i Linköping
2015-06-02
5
Gilla
Namn: Lisbeth Eriksson
Titel: Leg sjukgymnast, PhD, FOU-strateg
Organisation: Norrbottens läns landsting, Sjukgymnastiken
2015-06-02
3
Gilla
Namn: Christina Lundqvist
Titel: Leg arbetsterapeut, professionsutvecklare
Organisation: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
2015-06-02
5
Gilla
2015-06-02
5
Gilla
Namn: Madeleine Liljegren
Titel: Ordförande
Organisation: SYLF Stockholm
2015-06-01
4
Gilla
Namn: Khaled Rasmy
Titel: ST läkare Allmänmedicin & Ordförande Sylf mellersta Skåne
Organisation: Sylf mellersta Skåne
2015-06-01
6
Gilla
2015-06-01
1
Gilla
Namn: Lena Lokrantz
Titel: Leg Läkare
Organisation: VC City Eskilstuna
2015-05-31
3
Gilla
2015-05-27
10
Gilla
Namn: Isabel Sjöholm
Titel: Underläkare
Organisation: Norra Stockholms psykiatri
2015-05-27
5
Gilla
Namn: Björn Hansell
Titel: ST-läkare
Organisation: Sveriges Yngre Läkares Förening
2015-05-27
2
Gilla
2015-05-26
8
Gilla
Namn: Sineva Ribeiro
Titel: Förbundsordförande
Organisation: Vårdförbundet
2015-05-25
3
Gilla
Namn: Pär Johansson
Titel: Innovatör/Ambulanssjukvårdare
Organisation: Kangoofix
2015-05-25
1
Gilla
2015-05-21
5
Gilla
2015-05-21
2
Gilla
Namn: Kristin Lundgren
Titel: Verksamhetsutvecklare /äldreomsorg
Organisation: Kommun
2015-05-19
1
Gilla
2015-05-11
0
Gilla
2015-05-11
2
Gilla
2015-05-11
0
Gilla
2015-05-11
0
Gilla
2015-05-11
0
Gilla
2015-05-11
5
Gilla
2015-05-11
1
Gilla
2015-05-11
0
Gilla
2015-05-11
0
Gilla
2015-05-11
1
Gilla
2015-05-11
1
Gilla
2015-05-11
2
Gilla
2015-05-11
1
Gilla
2015-05-11
1
Gilla
Namn: Heidi Stensmyren
Titel: Ordförande
Organisation: Sveriges läkarförbund
2015-05-08
3
Gilla
Namn: Åsa Karlsson
Titel: Fysioterapeut
Organisation: Geriatriskt Centrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
2015-05-05
3
Gilla
Namn: Margareta Danelius
Titel: chefläkare
Organisation: Ersta sjukhus
2015-05-04
4
Gilla
Namn: Marita Lindqvist
Titel: Fysioterapeut
Organisation: Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjuhus, Umeå
2015-05-04
1
Gilla
Namn: kajsa hedin
Titel: Fysioterapeut
Organisation: Habiliteringscentrum Västerbotten
2015-05-04
2
Gilla
2015-04-14
10
Gilla
Namn: Björn Hansell
Titel: ST-läkare och utvecklingsläkare
Organisation: Medicinkliniken i Arvika
2015-04-13
8
Gilla
2015-03-26
4
Gilla
2015-03-26
9
Gilla
2015-03-18
4
Gilla
2015-03-07
2
Gilla
Namn: Pelle Gustafson
Titel: Chefläkare
Organisation: Patientförsäkringen LÖF
2015-02-24
2
Gilla
Namn: Tomas Kristiansson
Organisation: Landstinget i Kalmar län
2015-02-23
3
Gilla
Namn: camilla strid
Organisation: Medicinkliniken, Höglandssjukhuset
2015-02-23
4
Gilla
Namn: Britt-Mari Banck
Organisation: Region Jönköpings Län
2015-02-23
2
Gilla
2015-01-07
13
Gilla
Namn: tuula Wallsten
Organisation: Landstinget Västmanland
2014-09-24
5
Gilla
Namn: Christianne
Titel: projektledare ledningskontoret
Organisation: Landstinget Uppsala län
2014-07-04
4
Gilla
Namn: Isis Amer-Wåhlin
Titel: Ordförande
Organisation: Iderådet SLL
2014-06-25
18
Gilla
Namn: Lena Hallengren
Titel: Riksdagsledamot
Organisation: Socialdemokraterna
2014-06-23
11
Gilla
Namn: Anneli Hagberg
Titel: Välfärdspolitisk strateg
Organisation: Vision
2014-06-16
4
Gilla
2014-06-05
1
Gilla
Namn: Louise Wittmeyer Cedervall
Organisation: Region Skåne
2014-06-05
17
Gilla
Namn: Martin
Titel: ST-läkare
Organisation: SUS Lund
2014-06-05
12
Gilla
2014-06-05
22
Gilla
Namn: Christina Ekbladh
Titel: Informatör
Organisation: Landstinget i Jönköpings län
2014-06-05
6
Gilla
Namn: Lena Ottosson
Titel: Adm samordnare
Organisation: Landstinget i Jönköpings län
2014-06-05
3
Gilla
Namn: Gunni Axelsson
Titel: Undersköterska
Organisation: Landstinget i Jönköpings län
2014-06-05
4
Gilla
Namn: Elisabeth Jonsson
Titel: Röntgensjuksköterska
Organisation: Landstinget i Jönköings län
2014-06-05
1
Gilla
Namn: Anette ring
Titel: adm. samordnare
Organisation: Höglandets sjukvårdsområde
2014-06-05
0
Gilla
Namn: cathrine jonsson
Titel: Specialist Geriatrik
Organisation: Brommageriatriken AB
2014-06-05
1
Gilla
Namn: Pär Höglund
Titel: Läkare, forskare
Organisation: Karolinska Institutet & Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare
2014-06-04
9
Gilla
Namn: Madeleine Liljegren
Titel: Läkare, doktorand, ordförande
Organisation: Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Stockholm
2014-06-04
6
Gilla
Namn: Annika Wåhlin
Titel: Leg. Sjuksköterska
Organisation: BraVå/ Vårdförbundet
2014-06-04
4
Gilla
Namn: Mona Öhrn
Titel: avdelningschef RN M.Sc
Organisation: Landstinget Kronoberg
2014-06-04
5
Gilla
Namn: Mari Lundberg
Titel: Förbundsstyrelseledamot, Docent
Organisation: Fysioterapeuterna
2014-06-04
3
Gilla
2014-06-04
0
Gilla
2014-06-04
4
Gilla
Namn: Agneta Berglöw
Titel: Leg.sjuksköterska,diplomerad tobaksavvänjare
Organisation: Egen företagare Aldrig mer tobak
2014-06-04
2
Gilla
Namn: Christina Lundqvist
Titel: Professionsutvecklare, leg arbetsterapeut
Organisation: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
2014-06-04
2
Gilla
Namn: Ulrika
Titel: Produkt-& TjänsteDesigner / Vårdutvecklare / Clinical Innovation Fellow
Organisation: Frilansande
2014-06-04
3
Gilla
Namn: Raymond Lenrick
Titel: Överläkare
Organisation: Qulturum
2014-06-04
2
Gilla
2014-06-04
2
Gilla
Namn: Anneli Hagberg
Titel: Välfärdspolitisk strateg
Organisation: Vision
2014-06-04
2
Gilla
Namn: Anonym
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Eleonore Johansson
Titel: webbutvecklare
Organisation: Landstinget i Jönköpings län
2014-06-04
5
Gilla
2014-06-04
1
Gilla
2014-06-04
2
Gilla
Namn: Olga
Titel: Familjepedagog/arbetsterapeutstudent
Organisation: LiU
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Anna Ekberg
Titel: USK
Organisation: Värnamo Sjukhus
2014-06-04
0
Gilla
Namn: lucy aciro
Organisation: HSBOmsorg Täby
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Birgitta Wranne
Titel: kvalitetsutvecklare
Organisation: Södersjukhuset AB
2014-06-04
1
Gilla
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Ingegerd Jonasson
Titel: Adm. utvecklare
Organisation: Länssjukhuset Ryhov
2014-06-04
0
Gilla
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Monica Leander-Malmlöv
Titel: Vårdchef
Organisation: Op/IVA, Länssjukhuset Ryhov
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Tomas Brannestam
Titel: Assistent
Organisation: Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
2014-06-04
0
Gilla
2014-06-04
3
Gilla
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Anna-Karin Jeppsson
Titel: koordinator
Organisation: Landstinget i Jönköpings län
2014-06-04
3
Gilla
Namn: Birgitta Lind
Organisation: Länssjukhuset Ryhov
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Ulrika Francke
Titel: Admininstrativ enhetschef
Organisation: Kirurgkliniken,Länssjukhuset Ryhov
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Peter Blom
Organisation: Teknik & drift, Länssjukhuset Ryhov
2014-06-04
0
Gilla
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Rolf Bardon
Titel: Informationsstrateg
Organisation: Qulturum, Landstinget i Jönköpings län
2014-06-04
3
Gilla
Namn: Andreas Matusjek
Titel: Verksamhetschef
Organisation: Medicinsk diagnostik, Landstisnget i Jönköpings län
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Anna J. Henningsson
Titel: Läkare
Organisation: Länssjukhuset Ryhov
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Anneli Uusitalo
Titel: webbutvecklare
Organisation: Landstinget i Jönköpings län
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Niclas
Titel: AT-läkare
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Ingela Wendefors
Titel: usk
Organisation: IVA, Länssjukhuset Ryhov
2014-06-04
3
Gilla
Namn: John Berglund
Titel: AT-läkare
Organisation: Mmedicinkliniken, Ryhov
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Linda
Titel: uska
Organisation: vård och omsorg
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Agneta Wiström Gustafsson
Titel: Sjuksköterska
Organisation: västerviks sjukhus
2014-06-04
4
Gilla
Namn: Annika Lagerqvist
Organisation: Vård och omsorgsförvaltningen vaggeryds kommun
2014-06-04
5
Gilla
Namn: Viktoria Lindstedt
Titel: Informatör
Organisation: Landstinget i Kalmar län
2014-06-04
3
Gilla
2014-06-04
7
Gilla
Namn: Eva Ulff
Titel: sjuksköterska
Organisation: onkologi
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Mary-Anne Berglund
Organisation: Svenska ESF-rådet
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Eva Jansson
Organisation: Värnamo sjukhus, Landstinget i JÖnköpings län
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Ingrid Larsson
Organisation: Värnamo sjukhus, Landstinget i JÖnköpings län
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Pia Karlsson
Organisation: Värnamo sjukhus, Landstinget i JÖnköpings län
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Carina Wernlid
Organisation: Värnamo sjukhus, Landstinget i JÖnköpings län
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Elinor Pettersson
Titel: Kurator
Organisation: Värnamo Sjukhus Landstinget Jönköpings Län
2014-06-04
2
Gilla
Namn: Pia Johansson
Organisation: Landsstinget i Jönköpings län
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Anette Svensson
Titel: usk
Organisation: Värnamo Sjukhus
2014-06-04
2
Gilla
2014-06-04
0
Gilla
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Göran Oldaeus
Titel: barnläkare
Organisation: barnkliniken
2014-06-04
1
Gilla
2014-06-04
0
Gilla
2014-06-04
0
Gilla
Namn: Anonym
2014-06-04
1
Gilla
2014-06-04
0
Gilla
2014-06-04
0
Gilla
Namn: elizabet muhic
Organisation: landstinget jönköpings län
2014-06-04
0
Gilla
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Per Erik Thunström
Titel: Senior
Organisation: Esther nätverk
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Micael Edblom
Titel: Direktör
Organisation: Landstinget i Jönköpings län
2014-06-04
3
Gilla
Namn: Marianne Sjöberg
Titel: VD
Organisation: Sensi Femme AB
2014-06-04
2
Gilla
Namn: eva werner
Organisation: landstinget jönköping
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Peter Bredmar
Organisation: Landstinget i Jönköpings län, Värnamo sjukhus
2014-06-04
1
Gilla
2014-06-04
1
Gilla
2014-06-04
3
Gilla
Namn: 43 fysioterapeuter som deltar i Fysioterapeuternas implementering av sjukdomsförebyggande riktlinjer
Titel: Projektledare
Organisation: Fysioterapeuterna
2014-06-04
5
Gilla
Namn: 43 fysioterapeuter från primärvården Landstinget Kronoberg
Titel: Fysioterapeut
Organisation: Landsdtinget Kronoberg
2014-06-04
5
Gilla
Namn: Ylva Askfors
Titel: Apotekare, doktorand
Organisation: Centrum för teknik i medicin och hälsa (KI-KTH-SLL)
2014-06-04
4
Gilla
2014-06-04
2
Gilla
Namn: Thomas Schneider
Organisation: Famna
2014-06-04
1
Gilla
Namn: Victoria Holmqvist
Titel: Undersköterska
Organisation: Löjtnantsgården
2014-06-04
4
Gilla
Namn: madelene
Titel: Undersköterska
Organisation: Löjtnantsgården
2014-06-04
2
Gilla
2014-06-04
1
Gilla
Namn: peter södergren
Titel: områdeschef
Organisation: Skånevård Sund, division psykiatri, verksamhetsområde Kristianstad
2014-06-03
3
Gilla
2014-06-03
3
Gilla
2014-06-03
2
Gilla
Namn: Anna-Karin Åkesson
Titel: Enhetschef
Organisation: Lessebo kommun
2014-06-03
7
Gilla
Namn: Johan Thor
Titel: Vinnvård Fellow of Improvement Science
Organisation: Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare
2014-06-03
6
Gilla
Namn: Marlene Ockander
Titel: Lektor, enhetschef
Organisation: The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Högskolan i Jönköping
2014-06-03
6
Gilla
Namn: Lone Larsen
Titel: Utvecklingsledare
Organisation: Regionförbundet Södra småland
2014-06-03
3
Gilla
Namn: Lena Malmström
Titel: enhetschef
Organisation: Skånevård Kryh
2014-06-03
2
Gilla
Namn: Malin Skreding Hallgren
Titel: utvecklingsledare
Organisation: Qulturum, Landstinget i Jönköpings län
2014-06-03
7
Gilla
2014-06-03
5
Gilla
2014-06-02
1
Gilla
2014-06-02
0
Gilla
Namn: Conny Israelsson
Titel: Pers. ass/Esther coach
Organisation: Tranås kommun
2014-06-02
0
Gilla
Namn: Staffan Arvidsson
Titel: Programchef
Organisation: Vinnvård
2014-06-02
0
Gilla
Namn: Stefan Jutterdal
Titel: Förbundsordförande
Organisation: Fysioterapeuterna
2014-06-02
2
Gilla
Namn: Annmargreth Kvarnefors
Titel: Utvecklingsledare
Organisation: Landstinget i Jönköping
2014-06-02
2
Gilla
Namn: Yvonne Widell
Titel: arbetsterapeut
Organisation: Skaraborgs sjukhus arbetsterapi/sjukgymnastik
2014-06-02
1
Gilla
Namn: Edsätragården
Organisation: Edsätra vänner
2014-06-02
2
Gilla
2014-06-01
3
Gilla
Namn: Anna Carlbom
Titel: Medicinskt ansvarig sjuksköterska/Utvecklare
Organisation: Tranås kommun
2014-05-31
0
Gilla
Namn: Helén S Hultberg
Titel: Verksamhetsutvecklare
Organisation: Lt i Kalmar
2014-05-31
0
Gilla
Namn: Charlotte Jansson
Titel: Enhetschef rehab och masterstudent i kvalitetsutveckling och ledarskap
Organisation: Geriatriska kliniken, Ryhov och Jönköping Academy
2014-05-31
0
Gilla
Namn: Rita
Titel: undersköterska
Organisation: ltkalmar
2014-05-30
1
Gilla
2014-05-30
0
Gilla
2014-05-28
4
Gilla
2014-05-28
3
Gilla
Namn: Malin Hedtjärn
Titel: operationssjuksköterska
2014-05-28
1
Gilla
2014-05-28
1
Gilla
Namn: Nattjouren och Café David
Organisation: Skånesstadsmission
2014-05-28
2
Gilla
Namn: Pia Lundbom
Titel: Förvaltningschef
Organisation: Skånevård Kryh, Region Skåne
2014-05-28
3
Gilla
Namn: Britt-Marie Zaman
Titel: Verksamhetsutvecklare
Organisation: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2014-05-28
0
Gilla
Namn: Pia Lundbom
Titel: Förvaltningschef
Organisation: Region Skåne, Skånevård Kryh
2014-05-28
2
Gilla
Namn: Monica Berg
Titel: Enhetschef
Organisation: Arbetsterapienheten, ortoped- och reumatologkliniken, länssjukhuset Ryhov, Jönköping
2014-05-28
5
Gilla
2014-05-27
1
Gilla
Namn: Alicja Korszunowa
Titel: enhetschef
Organisation: ASIH, Stockholms Södra
2014-05-27
2
Gilla
Namn: Heléne Öberg
Titel: Oppositionslandstingsråd
Organisation: Miljöpartiet i Stockholms landsting
2014-05-27
5
Gilla
Namn: Hanna Ljungman Freij
Titel: Verksamhetschef och sjukgymnast
Organisation: Samrehab, Värnamo sjukhus
2014-05-27
0
Gilla
2014-05-27
4
Gilla
Namn: Caroline Fruberg
Titel: Utvecklingsledare
Organisation: Landstinge i jönköings Län
2014-05-27
4
Gilla
Namn: Ola Häggström
Titel: Läkare
Organisation: Palliativ vård och ASIH
2014-05-27
3
Gilla
2014-05-27
2
Gilla
2014-05-27
1
Gilla
Namn: Karin Persson
Organisation: Folktandvården Skåne AB samt facket Vision avd 333
2014-05-27
2
Gilla
Namn: Jean-Luc af Geijerstam
Titel: Sektionschef
Organisation: Rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus
2014-05-27
12
Gilla
Namn: Sara Gadd Andersson
Titel: Hälsopedagog
2014-05-27
3
Gilla
Namn: Anders Tengblad
Titel: Läkare
Organisation: Landstinget i Jönköpings län
2014-05-26
1
Gilla
Namn: David Salmi
Organisation: Fysioterapeuterna Västerbotten
2014-05-26
5
Gilla
2014-05-26
9
Gilla
Namn: Kajsa Hedin
Titel: Leg Fysioterapeut
Organisation: Fysioterapeuterna Västerbotten
2014-05-26
6
Gilla
Namn: Madeleine Holmlund
Titel: Leg sjukgymnast
Organisation: Fysioterapeuterna, västerbotten
2014-05-26
4
Gilla
2014-05-25
6
Gilla
Namn: Jane B Danielsson
Titel: Verksamhetschef
Organisation: Höglandssjukhuset Eksjö
2014-05-25
2
Gilla
2014-05-25
6
Gilla
2014-05-25
7
Gilla
Namn: Katarina Johansson
Titel: Verksamhetsutvecklare
Organisation: Norrbottens läns landsting
2014-05-23
4
Gilla
Namn: Marita Lindqvist
Organisation: Fysioterapeuterna Västerbotten
2014-05-23
6
Gilla
Namn: Åsa Karlsson
Organisation: Fysioterapeuterna Västerbotten
2014-05-23
5
Gilla
Namn: Sanna Ellfolk
Organisation: Utvecklingsenheten, Landstinget Sörmland
2014-05-23
3
Gilla
Namn: Charlotta Andersson
Titel: Enhetschef
Organisation: KRYH, barn specialiserad närsjukvård
2014-05-23
7
Gilla
Namn: Marie Erickson
Titel: leg. arbetsterapeut
Organisation: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2014-05-23
5
Gilla
Namn: Marie Erickson
Titel: leg. arbetsterapeut
Organisation: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2014-05-23
4
Gilla
2014-05-22
5
Gilla
Namn: Nancy Gryning
Titel: Anestesisjuksköterska
Organisation: Operation Oskarshamn
2014-05-21
11
Gilla
Namn: Jerrica
Titel: leg. sjukgymnast
Organisation: Dalarnas läns landsting
2014-05-20
3
Gilla
Namn: Tomas Kristiansson
Organisation: Barn och Ungdoms Psykiatrin Landstinget i Kalmar län
2014-05-20
3
Gilla
2014-05-20
4
Gilla
Namn: Cecilia Knutas Hellman
Titel: Telefonist
Organisation: It/Teleservice
2014-05-20
4
Gilla
2014-05-19
1
Gilla
Namn: Johan Gustafsson
Titel: Landstingsråd M
Organisation: Landstinget i Kalmar län
2014-05-19
1
Gilla
Namn: Anna Wåhlin
Titel: Verksamhetsutvecklare
Organisation: Fysioterapeuterna
2014-05-16
8
Gilla
Namn: Ann Westergaard
Titel: Chefsjuksköterska
Organisation: Karolinska Universitetssjukhuset
2014-05-15
1
Gilla
Namn: Sofie Arvidsson
Titel: Barnmorska
Organisation: Landstinget i Jönköping
2014-05-15
2
Gilla
Namn: Angelica Neville
Titel: legitimerad sjuksköterska, silviasjuksköterska
Organisation: Vårdförbundet
2014-05-15
5
Gilla
Namn: Julia Sandwall
Titel: Producent
Organisation: Regional Kultur Utveckling
2014-05-15
6
Gilla
Namn: Sofi Fristedt
Titel: Lektor i arbetsterapi
Organisation: Hälsohögskolan i Jönköping
2014-05-15
2
Gilla
Namn: Annmargreth Kvarnefors
Titel: utvecklinsledare
Organisation: Landstinget i Jönköpings län
2014-05-15
4
Gilla
2014-05-15
2
Gilla
Namn: Hanna Lundstedt
Organisation: Landstinget Sörmland
2014-05-15
12
Gilla
Namn: Jonas Nyberg Ida Sandberg, Anna Sandström
Titel: Sjukgymnast + specialist sjuksköterska
Organisation: OP/IVA Landstinget Jönköpings Län
2014-05-15
4
Gilla
2014-05-15
2
Gilla
Namn: Birgitta Barkne Nilsson
Titel: Verksamhetschef
Organisation: Landstinget Sörmland
2014-05-15
4
Gilla
Namn: Kristin Gustafsson
Titel: Sjukgymnast/Biträdande enhetschef
Organisation: Landstinget i Jönköpings län
2014-05-14
5
Gilla
2014-05-14
0
Gilla
Namn: Liselott prebner
Titel: Klinikassistent/VFU-ansvarig samt professionsansvarig vårdadministration
Organisation: Landstinget i Jönköpings län, kirurgkliniken Höglandssjukhuset Eksjö
2014-05-14
0
Gilla
Namn: Liselott prebner
Titel: Klinikassistent/VFU-ansvarig samt professionsansvarig vårdadministration
Organisation: Landstinget i Jönköpings län, kirurgkliniken Höglandssjukhuset Eksjö
2014-05-14
0
Gilla
Namn: Håkan Sjöstrand
Titel: Verksamhetschef
Organisation: Landstinget Jönköping
2014-05-14
2
Gilla
Namn: Anna Strömblad
Titel: Kommunikationsdirektör
Organisation: Landstinget i Kalmar län
2014-05-14
8
Gilla
2014-05-14
1
Gilla
2014-05-14
2
Gilla
2014-05-14
2
Gilla
2014-05-14
7
Gilla
Namn: Ulrika Holmberg
Titel: Specialpedagog
Organisation: Landstinget i Kalmar Län
2014-05-14
4
Gilla
Namn: Mats Bojestig
Organisation: Landstinget i jönköpingslän
2014-05-14
1
Gilla
Namn: Håkan Carlsson
Titel: undersköterska
Organisation: Landstinget Jönköpings län
2014-05-14
0
Gilla
Namn: Rolf Östlund
Titel: Sjukvårdsdirektör
Organisation: Landstinget Jönköping
2014-05-14
1
Gilla
Namn: Eva-karin Elkjaer
Titel: Leg. Sjuksköterska vård/omsorgskoordinator
Organisation: Sahlgrenska universitetssjukhuset/östra
2014-05-14
0
Gilla
Namn: Eva-Mari Blomqvist
Titel: Utvecklingsledare
Organisation: Landstinget i Jönköpings län, Värnamo sjukhus
2014-05-14
0
Gilla
Namn: Jessica Karolyi
Titel: Arbetsterapeut/VD Hjälpmedelsteknik Växjö
Organisation: Hjälpmedelsteknik Växjö
2014-05-14
3
Gilla
Namn: Jessica Karolyi
Titel: Arbetsterapeut/VD Hjälpmedelsteknik Växjö
Organisation: Förbundet Sveriges Arbetsterpeuter
2014-05-14
3
Gilla
2014-05-14
20
Gilla
Namn: Birgit Rösblad
Titel: FoU chef
Organisation: Fysioterapeuterna
2014-05-14
7
Gilla
Namn: Kajsa Radonich
Titel: Auktoriserad socionom, Kurator och Esther förbättringscoach
Organisation: Landstinget i Jönköpings Län
2014-05-14
7
Gilla
Namn: Veronica Hanson
Organisation: Medicinsk diagnostik, Landstinget i Jönköpings län
2014-05-13
1
Gilla
Namn: Malin
Titel: Barnsjuksköterska
Organisation: Primärvården Skånes Universitetssjukhus, BVC på en familjecentral
2014-05-13
4
Gilla
Namn: Britt-Mari Banck
Titel: Leg. Sjuksköterska & Sektionsledare Självdialysen Jönköping
Organisation: Landstinget Jönköping
2014-05-12
9
Gilla
2014-05-07
6
Gilla
Namn: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC
Titel: Europas enda forskningscentrum för personcentrerad vård
Organisation: Centrum för personcentrerad vård GPCC
2014-05-07
7
Gilla
Namn: Amira Donlagic
Titel: Distriktssköterska/projektledare
Organisation: NU-sjukvården, Fyrbodal
2014-05-07
7
Gilla
Namn: Kiku Pukk Härenstam
Titel: MD PhD Vinnvård Fellow
Organisation: Astrid Lindgrens barnsjukhus
2014-05-06
3
Gilla
Namn: Eva Estling
Titel: Samordnare för patientsäkerhet
Organisation: SKL
2014-05-06
1
Gilla
Namn: Camilla Degerlund
Titel: Leg.sjuksköterska med specialistkompetens
Organisation: Vårdförbundet
2014-05-06
6
Gilla
Namn: Karin Frank
Organisation: Vårdförbundet
2014-05-06
12
Gilla
Namn: Ing-Britt Häger
Organisation: Värnamo Sjukhus, Landstinget i Jönköpings län
2014-05-06
4
Gilla
Namn: Sineva Ribeiro
Titel: förbundsordförande
Organisation: Vårdförbundet
2014-05-05
9
Gilla
2014-05-05
10
Gilla
Namn: Karin Samuelsson
Titel: Handikappsekreterare
Organisation: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter/Karlskrona kommun
2014-05-02
6
Gilla
Namn: Helen Eliasson
Titel: Regionråd
Organisation: Västra Götalandsregionen
2014-05-02
5
Gilla
2014-04-30
2
Gilla
Namn: Barbro Sjölander
Titel: Ordförande
Organisation: Nätverket mot gynekologisk cancer
2014-04-29
5
Gilla
Namn: kajsa Hedin
Titel: Fysioterapeut
Organisation: Habiliteringscentrum Västerbotten
2014-04-29
6
Gilla
2014-04-25
8
Gilla
Namn: Sandra Scherman
Titel: Leg Arbetsterapeut
Organisation: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter+ Arbetsförmedlingen
2014-04-23
4
Gilla
Namn: Sandra Scherman
Titel: Leg Arbetsterapeut
Organisation: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter+ Arbetsförmedlingen
2014-04-23
6
Gilla
Namn: Ida Kåhlin
Titel: leg. arbetsterapeut + doktorand
Organisation: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter + Linköpings universitet
2014-04-23
8
Gilla
Namn: Ida Kåhlin
Titel: leg. arbetsterapeut + 1e vice ordförande
Organisation: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter + Linköpings universitet
2014-04-23
5
Gilla
Namn: Helena Cronebäck
Titel: Leg. Arbetsterapeut
Organisation: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
2014-04-16
9
Gilla
2014-04-14
6
Gilla
Namn: Heidi Stensmyren
Titel: Vice ordförande
Organisation: Läkarförbundet
2014-04-14
12
Gilla
Namn: Göran Arrius
Titel: Ordförande
Organisation: Saco
2014-04-14
4
Gilla
2014-04-09
4
Gilla
Namn: Ulrica von Thiele Schwarz
Titel: Forskare
Organisation: Karolinska Institutet
2014-04-08
6
Gilla
Namn: urban sjögren
Titel: sjukskötare
Organisation: avd 37
2014-03-31
1
Gilla
Namn: Susanne Nordgren
Titel: leg. sjukgymnast
Organisation: Habilitering och Hälsa Barn och Ungdomshab Fyrbodal
2014-03-29
4
Gilla
Namn: Angelika Fahrenbruch
Titel: Sjukgymnast
Organisation: Landstinget Kalmar län
2014-03-29
3
Gilla
2014-03-24
14
Gilla
Namn: Ulrika Elmroth
Titel: ST-läkare i allmänmedicin
Organisation: SFAMs ST-råd
2014-03-23
7
Gilla
Namn: Thorbjörn Larsson
Titel: VD
Organisation: Vårdalstiftelsen/ Forum för Health Policy
2014-03-19
9
Gilla
2014-03-17
4
Gilla
2014-03-17
7
Gilla
Namn: Conny Johansson
Titel: Kommunalråd
Organisation: Kommun
2014-03-17
4
Gilla
2014-03-14
5
Gilla
Namn: Pelle Gustafson
Titel: Chefläkare
Organisation: Patientförsäkringen LÖF
2014-03-13
14
Gilla
Namn: Stina Gäre Arvidsson
Titel: ST-läkare i Allmänmedicin
Organisation: VC Kronan
2014-03-12
17
Gilla
Namn: Stina Gäre Arvidsson
Titel: ST-läkare i Allmänmedicin
Organisation: VC Kronan
2014-03-12
14
Gilla
Namn: Annmargreth Kvarnefors
Titel: Utvecklingsledare
Organisation: Qulturum, Landstinget i Jönköping
2014-03-12
26
Gilla
Namn: boel andersson gäre
Titel: professor, verksamhetschef
Organisation: Jönköping Academy och Landstinget i Jönköpings län
2014-03-12
14
Gilla
2014-03-12
15
Gilla
2014-03-11
32
Gilla

Hitta Change Day där ute