Om Change Day

Change Day finns som en kanal för förbättringar inom den svenska hälso- och sjukvården och omsorgen. Det är en internationell rörelse med målet att förverkliga potentialen som finns hos individer och grupper.

Att förändra stora organisationer och samhällen är ett arbete som måste få ta tid. Detta måste börja inifrån, från patienten till sjuksköterskan till läkare till politiker. Genom att lämna ett löfte om att göra något bättre kan alla bidra!

logo_changeday_staende

Med inspiration från Storbritannien vill vi nu satsa på en svensk Change Day den 4:e juni. Den svenska versionen blir en del av den internationella rörelse som nu är på gång. Ett nära samarbete är etablerat med en global Change Day där ett flertal länder medverkar.

Att få känna sig delaktig i en positiv förändring direkt i sin egen vardag är stort. Och att dessutom få se sina egna idéer förverkligas är ännu större. Genom initiativet Change Day finns det nu möjlighet för dig att genomföra en förändring. Det kommer att bli tusentals små och stora förändringar som initieras och förverkligas. Kanske kommer vissa inte att märkas för allmänheten. Men tillsammans kan vi se till att svensk hälso- och sjukvård och omsorg tar steg mot att bli bäst i världen.

Change Day Sverige vänder sig till hela hälso-, sjukvårds- och omsorgssektorn. Change Day vill engagera alla som på något sätt kommer i kontakt med eller har behov av hälso- och sjukvård och social omsorg, såväl patienter, profession som politiker. Change Day vill stärka, lyfta fram och visa på goda exempel på förbättringar över gränserna mellan hälso- och sjukvård och omsorg.

Change Day är förändringens dag! Genom kraften i sociala medier och många människors längtan efter förbättringar så kommer underverk att ske. Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Ditt engagemang behövs.

 

Historia

I början av mars 2012 började en grupp av personer från sjukvården inom NHS i Storbritannien att utbyta idéer och en vision om hur de skulle kunna föra samman personal inom NHS i positiv förändring och förbättring.

Huvudtanken var att be alla att ta fram olika slags förbättringsprojekt inspirerat av NHS förändringsmodell. Vissa trodde att ett mål på 500 projekt skulle vara rimligt, andra att man kunde vara mer ambitiös. Vid ett strategimöte kom man överens om att ha som mål att nå 65 000 online-löften, 1000 löften för varje år som NHS funnits.

En-dags konceptet togs fram efter diskussioner kring hur upplägget skulle se ut och man bildade en ledningsgrupp som skulle ge stöd och samordna arbetet med genomförandet av visionen. Ett av de syften man hade var att engagera människor som arbetar i och med NHS och få dem att förstå att deras löften gör skillnad och bidrar till en hållbar förbättring. Det enda villkoret för att delta var att offentligt registrera sitt löfte på hemsidan.

Mellan den 14e och 21a februari 2013 gick den totala mängden löften från 5000 till 43 000 och den 1a mars var siffran uppe på 80 169 löften. Målet med 65 000 löften hade alltså redan brutits veckor innan Change Day dagen. Vid lunchtid den 11e mars fick man löfte nummer 100 000 och under Change Day hade man uppnått det dubbla antal löften man satt som mål att nå. Man hade alltså tagit emot 2000 löften för varje år som NHS hade funnits.

Under 2014 genomför Storbritannien sin andra Change Day via http://changeday.nhs.uk och Australien kör sin första på http://changeday.com.au. Det satsas även på en global Change Day.

Initiativ för en svensk Change Day togs hösten 2013 av Qulturum i Landstingen i Jönköpings län, Jönköping Academy och Vinnvård. Under vintern samlades en utökad grupp för att planera för en nationell lansering av Change Day 2014. Gruppen bestod av Göran Henriks, Rolf Bardon, Agata Rukat, Pernilla Söderberg från Qulturum. Boel Andersson Gäre från Jönköping Academy. Staffan Arvidsson och Helena Conning från Vinnvård. Stefan Jutterdahl från Fysioterapeuterna och Thomas Schneider från Famna.

 

Helen Bevan berättar om Change Day!

Screenshot 2014-03-28 09.27.18

Rolf Bardon lämnar ett löfte

Screenshot 2014-03-28 09.27.18

Hitta Change Day där ute