Lotta Stenberg

lovar att ...

Titel: leg Sjukgymnast/MAR

Organisation: Bräcke Diakoni

Antal löftesgivare: 1

2015-06-04
2
Gilla

Jag lovar att fortsätta med systematiskt förbättringsarbete för att skapa bättre värde för de vi finns till för!!

Vi har gjort samma löfte

Ingen som joinat löftet

Hitta Change Day där ute