Anna Forsberg

lovar att ...

Titel: Koordinator Idérådet

Organisation: Idérådet, SLL

Antal löftesgivare: 2

2015-06-04
3
Gilla

Verka för fler fysiska träffar med de idégivare som kommer in med goda förslag till Idérådet.

Vi har gjort samma löfte

Ingen som joinat löftet

Hitta Change Day där ute