Bimma Henderson

lovar att ...

Titel: Specialistläkare i Radiologi

Organisation: Karolinska Universitetssjukhuset

Antal löftesgivare: 1

2015-06-04
5
Gilla

Jag lovar att fortsätta hjälpa till med spridning av information vad gäller patienter med sjukdomen Addison så att dessa patienter får sin diagnos i rimlig tid samt blir adekvat omhändertagna inom vården, framförallt i akutvården. Primär målgrupp att sprida kunskapen till är läkarstuderande, underläkare, läkare inom akutvården samt distriktsläkare. Gå gärna in på Svenska Addisonföreningens hemsida för mer information : http://www.addisongruppen.se/

Vi har gjort samma löfte

Ingen som joinat löftet

Hitta Change Day där ute