Rolf Bardon

lovar att ...

Organisation: Qulturum, Region Jönköpings län

Antal löftesgivare: 1

2015-06-04
4
Gilla

Jag lovar att medverka till att sprida förståelsen för och användningen av kvalitetsregistret Senior alert, där registrering av risker och vidtagna åtgärder i alla fem (snart sex) områden tillsammans bidrar till förbättring för äldre personer i behov av vård och omsorg.

Vi har gjort samma löfte

Ingen som joinat löftet

Hitta Change Day där ute