Helena Pepa

lovar att ...

Titel: Verksamhetschef och fysioterapeut

Organisation: Region Örebro län

Antal löftesgivare: 1

2015-06-04
10
Gilla

Jag lovar att ännu mer jobba för att förhindra den onödiga ohälsan hos personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Personer med funktionsnedsättningar behöver anpassad träning och anpassade råd för att kunna bibehålla sin hälsa. Jag och mina kollegor kan bidra till det.

Vi har gjort samma löfte

Stefan Jutterdal

Hitta Change Day där ute