Kalle Forsman

lovar att ...

Titel: Psykiatri sjuksköterska

Organisation: Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, www.psykriks.se

Antal löftesgivare: 1

2015-06-04
4
Gilla

Att ha patientdelaktighet i alla projekt som jag är med i.

Vi har gjort samma löfte

Ingen som joinat löftet

Hitta Change Day där ute