Linda Humlesjö

lovar att ...

Titel: Fysioterapeut, Ordförande Sektionen för reumatologi

Organisation: Fysioterapeuterna

Antal löftesgivare: 1

2015-06-03
10
Gilla

Jag lovar att försöka coacha mina patienter till att hitta rätt nivå på fysisk aktivitet utifrån deras förutsättningar, för att bidra till minskad inaktivitet och förbättrad hälsa och livskvalite hos individen.

Vi har gjort samma löfte

Ingen som joinat löftet

Hitta Change Day där ute