Alexandra Måneheim

lovar att ...

Titel: Ordförande

Organisation: SYLF Östra Skåne

Antal löftesgivare: 1

2015-06-03
6
Gilla

Jag lovar att under min yrkeskarriär alltid försöka vara en god handledare och förebild för mina yngre kollegor. Jag lovar att finnas där som hjälp och stöd, och att alltid ge konstruktiv feedback som får individen att växa i sin läkarroll.

Vi har gjort samma löfte

Ingen som joinat löftet

Hitta Change Day där ute