Alexandra Måneheim

lovar att ...

Titel: AT-läkare

Antal löftesgivare: 1

2015-06-03
10
Gilla

Jag lovar att fortsatt verka för god psykisk hälsa och för bättre arbetsförhållanden för unga läkare. För hur ska en läkare som själv är stressad, pressad eller mår dåligt empatiskt kunna möta alla sina patienters behov av tröst, lindring och bot?

Vi har gjort samma löfte

Ingen som joinat löftet

Hitta Change Day där ute