Staffan Pelling

lovar att ...

Titel: Universitetsadjunkt

Organisation: Hälsouniversitetet i Linköping

Antal löftesgivare: 1

2015-06-02
5
Gilla

Jag lovar att bidra till att utveckla nya vägar för att föra in patienternas röster direkt i grundutbildningarna

Vi har gjort samma löfte

Ida Kåhlin

Hitta Change Day där ute