Christina Lundqvist

lovar att ...

Titel: Leg arbetsterapeut, professionsutvecklare

Organisation: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Antal löftesgivare: 1

2015-06-02
5
Gilla

Jag lovar att alltid tänka på vad jag själv kan göra för en mer personcentrerad vård. Jag kan ställa frågan ”Vad är viktigt för dig i dina vardagsaktiviteter?”

Vi har gjort samma löfte

Ingen som joinat löftet

Hitta Change Day där ute