Nadja Faris

lovar att ...

Titel: Läkare

Organisation: Akuten, Malmö

Antal löftesgivare: 1

2015-06-02
3
Gilla

att hela tiden bli bättre i kommunikationen med patienter och anhöriga så att de kan lämna vårdtillfället med en känsla av att vara hörda och välinformerade om fortsatt plan eller behandling.

Vi har gjort samma löfte

Fatimah Fazal

Hitta Change Day där ute