En anonym person

lovar att ...

Antal löftesgivare: 1

2015-05-11
1
Gilla

Jag lovar att ta vara på medarbetarnas kreativitet

Vi har gjort samma löfte

Ingen som joinat löftet

Hitta Change Day där ute